Domov

….

 

Dobrodošli na strani kulturne dediščine Medvod

 

jakob-aljaz 1

DOMOZNANSTVO

 

 Spoštovana obiskovalka / spoštovani obiskovalec,

na tej strani so objavljena gradiva projekta Ohranjanja kulturne dediščine Medvod. Če želite izvedeti več informacij o projektu, če želite posredovati mnenje ali pa želite posredovati informacije o gradivih kulturne dediščine, pa to lahko storite tako, da izpolnite naš spletni obrazec ali nam pišete na

e-naslov: kulturnadediscina@kdmedvod.com

….

 

Projekt je delno finančno podprt s sredstvi pridobljenimi na “Javnem razpisu o sofinanciranju kulturne dediščine v Občini Medvode”.

Logo Obcina Medvode

 

 

 

Za ogled galerij pa izberite željeno gradivo (slikovno – ogled gradiv glede na vrsto ali pa lokacijo gradiv, dokumentarno,…) 

……………………………………………..

CULTURAL HERITAGE MEDVODE LOCAL STUDIES 

Dear visitor

on this site, there is published material of cultural heritage conservation projects in Medvode. To find out more information about the project to provide an opinion or want to provide information about the material of cultural heritage, you can do so by filling out our online form or contact us at

e-mail: kulturnadediscina@kdmedvod.com

….

 

 

The project is financially supported in part with funds obtained on the “Public call on the co-financing of cultural heritage in the municipality of Medvode”.

 

….

Pozdrav iz Medvod

Projekt ohranjanja kulturne dediščine na področju Občine Medvode

povabilo k sodelovanju

Spoštovani,

leta 2010 se je začel izvajati projekt ohranjanja kulturne dediščine na področju Medvod. Cilji projekta so pridobitev informacij, katalogiziranje in arhiviranje podatkov o obstoječem pisnem in slikovnem gradivu – naši dediščini (fotografije, razglednice, drugi dokumenti), ki se nahajajo v naši okolici. Predmeti kulturne dediščine se bodo evidentirali in arhivirali; katalog zbranih predmetov pa je na spletu na razpolago tudi za splošno uporabo (ogled, izobraževanje, raziskovalno delo, ….), predvsem pa se bo zbrani material ohranil za prihodnje rodove.

Kaj zbiramo? Predvsem vse, kar dokumentira življenjski utrip v našem kraju skozi tok zgodovine (fotografije, časopisni članki, razglednice, …).

 

Projekt vodi in koordinira samostojni kulturni delavec Boris Primožič in je delno sofinanciran s strani Občine Medvode. Projekt je neprofitnega značaja, gradiva se ne odkupujejo in se po katalogiziranju vrnejo lastnikom.

…………………………………………….

The project is the preservation of cultural heritage in the area of ​​the Municipality of Medvode invitation to participate

Dear Sir or MadamIn 2010, the project was launched for the preservation of cultural heritage in the field of Medvode.  The project objectives are to obtain the information, cataloging and archiving of data on existing written and visual material – our heritage (photos, postcards, other documents) that are located in our neighborhood. Cultural objects will be recorded and archived; catalog items are collected on the web available to the general public (education, research, ….), especially the collected material preserved for future generations. What do we collect?  Esspecially everything that documents the pulse of life in our region through the course of history (photos, newspaper articles, postcards, …). The project is managed and coordinated by a freelancer Boris Primožič and is partially funded by the Municipality of Medvode. The project is non-profit in nature, the material shall not be redeemed and after cataloging it will be returned to the owner.

 

Pogled iz Preske na Šolo, v ozadju Pirniče in Šmarna gora (foto Edvard Primožič)

—————————————————————————————————-

Stari dokumenti in fotografije so v večina primerih poškodovani. Bodisi zaradi starosti ali slabega ravnanja z njimi (hranjenja).
Reprodukcije originalov – obnova starih, obledelih, poškodovanih fotografij – sem obdeloval v programu Akvis Retoucher.

Podjetju AKVIS se zahvaljujemo za donacijo programske opreme AKVIS Retoucher.

 …………………………………………….

Old documents and photographies are in most cases damaged. That is because of their age or bad maintenance of storage. Reproduction of originals – reproduction of old, faded, damaged photographies – I have processed in Akvis Retoucher software.

We are very greatfull and thankfull to AKVIS company for the donation of software AKVIS Retoucher.

 

 

—————————————————————————————————-

 

foto Edvard Primožič

Sotočje, Medvode„ (foto Edvard Primožič)

 

……………..

 

Domov  

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja