□ Rotar France

 

MEDVOŠKI OBRAZI

 

…. 
France Rotar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
….
 

 

FRANCE ROTAR

 Rojen 25. 3. 1933 v Ljubljani. Po šoli za umetno obrt v Ljubljani (1950-54) je študiral kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (1954-59) pri prof. Zdenku Kalinu. Po končanem študiju je živel kot svobodni umetnik. Leta 1962 je prejel štipendijo Prešernovega sklada in se izpopolnjeval v umetniški livarni v Veroni. S štipendijo Moše Pijadeja 1968 je odpotoval v Pariz in nato nazaj v Verono. Veliko časa je preživel tudi v Nemčiji in Angliji.

 Udeleževal seje številnih skupinskih razstav, med drugim tudi z Grupo 69 in BE-54. 1971. leta je prejel nagrado Prešernovega sklada, 1980. leta Župančičevo nagrado za umetniške in kulturne dosežke in 1988. leta Jakopičevo nagrado.

 Od leta 1992 je izredni, od leta 1998 pa redni profesor za kiparsko tehnologijo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani.

Od leta 1962 je živel in delal v Medvodah.

 

 Umrl 22. aprila 2001. Pokopan je na pokopališču v Šmartnem pod Šmarno goro.

….

 FRANCE ROTAR

Born on 25th  of March, 1933 in Ljubljana.  After school of arts and crafts in Ljubljana (1950-1954), he studied sculpture at the Academy of Fine Arts (1954-59), with prof. Zdenko Kalin. After graduating, he lived as a freelance artist. In 1962 he got a scholarship of Prešern fund and perfected his skills at art foundry in Verona. With the scholarship of Moša Pijade 1968, he traveled to Paris and then back to Verona. He spent a lot of time in Germany and England.
He attended meetings with many group exhibitions, including the Grupa 69 and BE-54.

In 1971 he was awarded from the Prešeren Fund, in 1980 he was awarded the Župančič reward for the artistic and cultural achievements and in 1988 he got Jakopič award.
From 1992 he was an associate professor and from 1998 he was a full professor of sculpture technology at the Academy of Fine Arts.
From 1962 he lived and worked in Medvode.
He died on 22nd of April 2001. He is buried in the cemetery in Šmartno, under Šmarna gora.

….

 FRANCE ROTAR

Er wurde am 25. März 1933 in Ljubljana geboren. Nach Beendigung der Kunstgewerbeschule in Ljubljana (1950-1954), studierte er Bildhauerei an der Akademie für bildende Künste in Ljubljana (1954-1959) bei Prof. Zdenko Kalin. Nach Beendigung des Studiums lebte er als freischaffender Künstler. 1962 bekam er ein Stipendium der Preserenstiftung und perfektionierte sich in Verona in der Kunstgießerei. Mit dem Stipendium Mose Pijade im Jahre 1962 ging er nach Paris und kehrte später nach Verona zurück. Viel Zeit verbrachte er auch in Deutschland und Großbritannien.

Er beteiligte sich an zahlreichen Gruppenausstellungen, unter anderem mit der Gruppe 69 und der Gruppe BE-54. 1971 erhielt er den Preis der Preöerenstiftung, 1980 den Zupancicpreis für seine künstlerischen und kulturellen Erungenschaften und 1988 bekam er den Jakopiepreis verliehen.

Seit 1992 außerordentlicher Professor für bildhauerische Technologie an der Akademie für bildende Künste in Ljubljana.

Seit  1962 lebte er und arbeitete in Medvode. Er starb am 22. April 2001 und ist am Friedhof in Šmartno pod Šmarno goro begraben.

Domov   home oranž

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja