▶ Osnovna šola Preska, Medvode

ZANIMIVOSTI IZ ŠOLSKE KRONIKE  ŠOLE V PRESKI 1856 – 2006

Baš tako tudi naš kraj ni imel svoje šole. Premožnejši starši pošiljali so svoja deca u Ljubljano, da so se brati, pisati in računati priučila, a ubogo ljudstvo se za vse to ni dosti brigalo.

Leta 1835 zbralo se je osem učencev in učenk iz naše občine, ktere je Anton Jarc, prvi praški učitelj, za silo, v svoji hiši podučeval. To podučevanje je trajalo tri leta.

Preški srenjčani so spoznali, da bi bilo jako koristno, ko bi kje kakega učitelja dobili.. Naprosili so tukajšnjega duhovnika Jožefa Lambergerja, kteri je v cerkvi učiteljariti pričel.

Leta 1850 se je šola iz cerkve v farovž preselila.

Leta 1856 nastopil je učiteljsko službo gospod Anton Ozimek, prvi pravi učitelj v Preski.

Leta 1865 je Presko zajel silovit požar in upepelil večji del vasi. Na pogorelo mežnarijo so nadzidali učilnico in dve sobi za učitelja.

Pouk v enorazredni ljudski šoli se je vršil do leta 1895, ko je potres tako razmajal šolsko zidovje, da je bila večina ljudi za gradnjo novega poslopja. Ker pa sta bila dva premožnejša Medvodščana proti, so zrahljano šolo le zvezal z močnimi vezmi.

Leta 1887 okrajni šolski sveta naroča, naj se šolska mladež pouči o vedenju napram kolesarjem in stvari pred izseljevanjem v Ameriko. Prav tako je okrajni svet dal navodila, kako se kuri in pometa in kako se snaži pljuvalnike.

….

Leta 1900 so šolsko stavbo prezidali, da so dobili dodatno učilnico za dvorazrednico.

Pred 100 leti so jo obiskovali 203 učenci. Učitelji so ocenjevali napredek in pridnost, pa tudi vnanjo obliko izdelkov. Telovadili so v učilnici, na dvorišču ali v bližnjem gozdu.

28.6.1914 sta bila v Sarajevu ubita prestolonaslednik Franc Ferdinand in njegova žena Zofija. Šola je dobila črno zastavo. Začela se je 1. svetovna vojna.

Pokorni raznim odlokom višje oblasti so se učenci pridno udeleževali vsakovrstnih del v prid vojne oskrbe: nabirali so jagodne in  robidove liste za čaj, deklice so pletle volnene izdelke in slamnate preproge za vojake v strelskih jarkih.

Vojna se je končala. V učilnicah so sneli slike avstrijskega cesarja in obesili slike kralja nove države: Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.

Mesto nadučitelja je prevzel Alojzij Kržišnik (1931-1941).

V šolo je bila vpeljana protialkoholna organizacija MLADI  JUNAKI, v katero se je včlanilo 205 učencev. Prizadevali so si za popolno vzdržnost od alkohola, tobaka in kletvic.

Leta 1921 je bila šola razširjena v štirirazredno. Število otrok se je tako povečalo, da so vpeljali celodnevni pouk. Razmere v šoli so bile nevzdržne.

Končno je šolski krajevni svet leta 1928 kupil parcelo na Labornici. Gradbeni odbor je zavrnil gradnjo centralne kurjave in tudi telovadnice, češ da je nehigienično telovaditi v zaprtih prostorih. Leta 1930 so se pričela gradbena dela.

Slavnostna otvoritev šole, ki je veljala za eno najlepših daleč naokoli, je bila 13. septembra 1931.

Šola je imela 4 učilnice, zbornico, sobo za učila, stanovanje za šolskega upravitelja ter 3 sobe za ostale učitelje,  v kleti pa šolsko delavnico, gospodinjsko šolo s kuhinjo ter stanovanje šolskega sluge.

Uredili so tudi lep šolski vrt: Oblikovali grede, park, nasadili sadno drevje, trajnice in postavili čebelnjak.

Po letu 1930 so Medvode dobile zdravstveni dom, v katerem je bilo tudi kopališče s prhami in kadjo. Tja so učitelji enkrat na mesec vodili učence na kopanje. Niso pa se vsi kopali, nekateri so se bali vode, nekaterim pa starši niso pustili.

Od leta 1934 je bila šola šestrazredna.

V knjižnici, ki so jo ustanovili  leta 1888, je bilo leta 1940 že 456 knjig. Učenci so prebirali tudi revije NAŠ LIST, NAŠ ROD in VRTEC.

Šola je bila lastnica izborne zbirke živali, ki so jih dobili v dar od lovske družine in nagačili.

Šolsko poslopje in šolski vrt sta bila zgledno urejena.

Leta 1941 se je začela 2. svetovna vojna. Nemška oblast je ukinila slovenski pouk in za dve leti vpeljala pouk z nemškim učnim jezikom, spomladi 1943 pa se je v šolsko poslopje naselila nemška vojska.

Ves čas vojne so v preškem okolišu delovale tajne slovenske šole.

Konec vojne je šola dočakala v žalostnem stanju. Krajani so morali podreti bunkerje in očistiti šolske prostore.

Za upravitelja šole je bil imenovan Franc Marolt (1945-1947).

Leta 1951 sta bila z odlokom Ministrstva za prosveto organizirani osnovna šola in nižja gimnazija, tako da se je učna obveznost povečala na 8 let. Za upravitelja je bil imenovan Jakob Žagar (1952-1968).

Leta 1959 so potrdili načrt za izgradnjo novega dela šole. Gradnja se je začela 1961. leta, otvoritev pa so, zaradi pomanjkanja občinskega denarja, dočakali šele 17. maja 1964. Stari in novi del šole so povezali z zastekljenim hodnikom. Šola je dobila nove učilnice, knjižnico in pionirsko sobo. Za telovadnico pa je spet zmanjkalo denarja.

Leta 1965 je bila osnovni šoli Franca Bukovca priključena podružnična šola Avgusta Barleta v Sori, leta 1968 pa še OŠ Janeza Kalana s Topola.

Ravnatelj je po smrti Jakoba Žagarja postal Anton Avsec (1968-1976), za njim pa Franc Pokorn (1973-1979).

Leta 1975 je šola končno dobila tudi telovadnico.

V šolskem letu 1980/81 je šolo v Preski obiskovalo 823 otrok.

Ko so 1. septembra 1981 odprli novo šolo na Svetju, je v Preski ostalo 478 učencev in lahko so uvedli enoizmenski pouk. Ravnatelj je postal Božidar Orešnik (1979-1992).

Junija 1991 je slovenski narod dočakal uresničitev svojih tisočletnih sanj: svojo državo, Republiko Slovenijo.

Sneli so slike tovariša TITA, »tršice« in tovariši so postali gospe učiteljice in gospodje učitelji.

Junija 1992 se je šola preimenovala v OŠ Preska. Ravnateljica je postala Nika Berčič-Terčon (1992-1996).

V naslednjih letih je osnovno šolstvo doživljalo velike spremembe. Uvedli so devetletno osnovno šolo.

Priprave na prenovo šole so potekale več let, vodil jih je bivši ravnatelj, Primož Jurman (1996-2006).

Gradbena dela  so se pričela junija 2006, ko je šolo že vodila ravnateljica Tatjana Bizant (2006-2011).

Primož Jurman (2011-).

….

vir: http://www2.arnes.si/~opreskalj/tekst/sola/kronika.htm.

….

 Domov      home-oranz

….

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja